KÄYTTÖEHDOT

Asiakasrekisterin rekisteriseloste

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/679 sekä Henkilötietolain 523/1999 10 §:n mukainen rekisteriseloste ja seloste käsittelytoimista

Rekisterinpitäjä
Auto-Jeni Oy
Käsityökatu 29
78200 VARKAUS
Y-tunnus 0173315-0

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Petteri Pulkkinen
Puh. 0400 529 083

info@autojeni.fi osoitteesta vastataan rekisterissä olevia henkilötietoja koskeviin kysymyksiin ja palautteisiin. Kaikki tässä rekisteriselosteessa määritellyt ja rekisteröidyn oikeuksiin perustuvat pyynnöt on tehtävä kirjallisesti ja henkilökohtaisesti allekirjoitettuna osoitteeseen:

Auto-Jeni Oy
Käsityökatu 29
78200 VARKAUS

Rekisterin nimi
Auto-Jeni Oy:n asiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn ja asiakasrekisterin käyttötarkoitus
Henkilötietoja käsitellään rekisteröityjen suostumuksen perusteella tässä rekisteriselosteessa määriteltyä tarkoitusta varten (EU:n tietosuoja-asetuksen 6. artiklan 1. kohdan a-alakohdan perusteella). Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa suostumuksensa milloin tahansa.

Auto-Jeni Oy:n asiakasrekisteriä käytetään asiakassuhteen hoitamiseen laskutuksessa, huolloissa, vuokrauksessa ja tarjousten käsittelyssä sekä toiminnan kehittämiseen.

Asiakasrekisterin tietosisältö
Asiakasrekisterissä voi olla seuraavat tiedot:

Yhteystiedot (yhteydenottoa varten)
Rekisteröityä koskevat tiedot (sukupuoli, syntymäaika)
Asiakassuhdetiedot
Asiakassuhteen päättymistiedot

Henkilötiedot säilytetään asiakasrekisterissä asiakassuhteen ajan. Henkilötiedot poistetaan asiakasrekisteristä kolmen kuukauden kuluessa asiakassuhteen päättymisestä tai välittömästi rekisteröidyn pyynnöstä.

Asiakasrekisterin säännönmukaiset tietolähteet
Tietoja saadaan ensisijaisesti rekisteröidyltä itseltään, joko Jeni.fi verkkosivun kautta tai paikan päällä laskutustietoja rekisteröidyltä kysyttäessä.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset
Henkilötietoja ei luovuteta ulkopuolisille, eikä niitä käytetä muuhun kuin tässä rekisteriselosteessa mainittuun käyttötarkoitukseen.

Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Henkilötietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia varten.

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja hänelle on oikeus saada niistä kopiot.

Rekisteröidyllä on myös oikeus rajoittaa henkilötietojensa käsittelyä.

Tietojen korjaaminen ja poistaminen
Rekisterinpitäjä oikaisee virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen tiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta.

Rekisteröidyn tiedot poistetaan tämän vaatimuksesta tai asiakassuhteen päättyessä.

Asiakasrekisterin suojauksen periaatteet
Asiakasrekisteriä säilytetään digitaalisesti tallennetussa muodossa palveluntuottajien palvelimilla. Palvelinympäristö on palo- ja murtosuojattu. Asiakasrekisteri on suojattu palomuurilla ja siihen pääsee ainoastaan suojatulla verkkoyhteydellä. Niitä dokumentteja joita käsitellään manuaalisesti, säilytetään lukituissa kaapeissa ja dokumentit poistetaan turvallisesti laissa määrätyn ajan puitteissa.

Asiakasrekisterin käyttäminen vaatii käyttäjätunnuksen ja salasanan. Asiakasrekisteriä käyttävät Auto-Jeni Oy:n ja Jeni-Autocenterin työntekijät sekä johtajat.

Tietojen käyttöoikeus on rajattu käyttötarkoituksen mukaisesti ja tietojen käyttöä valvotaan. Asiakasrekisteriä käsitellään luottamuksellisesti yksilönsuojaa ja tietosuojaa kunnioittaen.